Eesti automatkarajad

Siia lisame jooksvalt Eesti automatkaradade track-id, mille saab alla laadida ning oma nutiseadmes käivitada.

Samuti viited automatkal vajaminevatele lehtedele.

Trackid ja marsruudid:

Seadusandlus ning igaüheõigus:

https://et.wikipedia.org/wiki/Igaüheõigus

https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/looduskaitse/looduses-liikumine

https://www.riigiteataja.ee/akt/KeÜS

Põnevaid seiklusi!