Esitlus “Venemaa sõjakolded”

Esitlus Venemaa sõjakolded (giid-matkajuht Marko Kaldur)

Esitlusel „Venemaa sõjakolded“ räägib rännumees Marko Kaldur oma põnevatest ning kohati ohtlikest seiklustest Venemaa endistes, praegustes ja tulevastes sõjakolletes.

Venemaa on läbi sajandite rünnanud ning sõdinud paljudes paikades. Seda nii otseselt oma jõududega kui kaudselt vasalle kasutades ja mõjutades.

Selliseid ohvriks sattunud riike ning piirkondasid on Euroopas ja meie lähinaabruses palju – rändur Marko Kaldur pajatab oma seiklustest mitmeski taolises kohas, kust sõda oli juba üle käinud, lahingud parasjagu käimas või konflikt kohe puhkemas.

Juttu tuleb Ukrainast ning Venemaast. Tšetšeeniast ja Osseetiast. Mägi-Karabahhiast ning Armeenia-Aserbaidžaani konfliktist. Gruusia ründamisest. Tšernobõlist. Serbiast, Kosovost, Horvaatiast. Põikame viivuks militaarsesse Siberisse ja arktilistesse piiritsoonidesse. Veidi räägime ka Eestist, idaagressori ohtudest ning meie idapiirist.  


Kutsuge rännumees Marko Kaldur külla Teie raamatukogusse, kooli või mujale või suisa lõkke äärde, et kuulda põnevatest seiklustest, 4×4 reisidest ja äärmuslikest juhtumitest Venemaa sõjakolletes rännates.
Täpsemat infot sobivate küllatulekuaegade, tingimuste, kulude ja võimaluste kohta saab siit:
E-post: marko@avastaeesti.ee
Telefon: 522 3700


Lisaks põnevad lood pantvangi langemisest, lahingutegevusse sattumisest, miiniväljade ületamisest. Poliitilistest konfliktidest kohalikega ja nende lahendamisest. Salapärastest militaarrajatistest Venemaa avarustel. Genotsiidist ning selle jälgedest. Purukspommitatud linnadest ja riikide sõjajärgsest ülesehitamisest. Kohalike elanike suhtumisest agressoritesse ning vastupidi. Vahejuhtumitest militaristide ning sõjaväelastega.

Paljud räägitavatest paikadest tulevad praegustest päevauudistest tuttavad ette.

Sekka musta huumorit, närvekõditavaid vahejuhtumeid, poliitiliselt mittekorrektseid tõsiasju.

Ja loomulikult jutu vürtsitamiseks arvukalt pilte sõjakolletest ning seiklustest.


Tekst ja fotod: Marko Kaldur
Kui soovite osaleda avastaEESTI.ee matkadel või reisidel ning näha neid põnevaid paikasid, siis võtke ühendust info@avastaeesti.ee, tutvuge meie teenustega või osalege avastaEESTI.ee üritustel.