Marko Kaldur

Marko Kaldur on avastaEESTI.ee giid-matkajuht, sisulooja, fotograaf, reisikirjanik ja rändur.

Marko on atesteeritud giid ning kutseline jalgsimatkajuht, seiklusmatkajuht, talvematkajuht ja loodusgiid.
Samuti koolitatud retkejuht, pikaajaliste looduses rändamise kogemustega.
Ta on läbinud esmaabi alase väljaõppe (ka laste esmaabi osas), omandanud aktiivtegevuste instruktori (tase 4) teadmised, saanud kutseliseks loodusgiidiks (tase 5), püsivalt arendanud end giidile vajalike teadmiste ning oskuste osas. Lisaks on ka atesteeritud Ida-Virumaa giid ja atesteeritud Lahemaa giid.
Õppinud Tartu Ülikoolis ajakirjandust, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis turismi- ja hotelliettevõtlust, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis turismikorraldust, Haapsalu Kutsehariduskeskuses loodusgiidiks, Kuressaare Ametikoolis kultuurigiidiks.
Lisaks teinud läbi arvukalt kursusi ning koolitusi siseturismi ja meedia alal.

Oma matkadest ning reisidest mööda Eestit on Marko kirjutanud sadu turismiartikleid ja reisikirjasid.
Neid on avaldanud kõik Eesti suuremad ajalehed, enim on reisilugusid ilmunud Äripäeva ning Õhtulehe veergudel. Lisaks paljud teised väljaanded nii paberkandjal kui internetis.

Tema sulest on ilmunud populaarsed ning bestselleriteks osutunud Eestit tutvustavad raamatud “Rännates läbi Eestimaa” (2004), “Avastades Eestimaad” (2005), “Siin- ja sealpool maanteed: Piibe maantee” (2006), “Salapärane Eesti” (2008), “Reis ümber Eestimaa” (2008), “Valge Tähekiire seiklused” (2013), “Aasta ringi Eestis ringi” (2015), “Salapärane Eesti” (2016), “Avasta Ida-Virumaa” (2016), “Avasta Soomaa” (2016).

Marko Kaldur viib läbi giidireise, rännakuid, (auto)matkasid kõikjal Eestis. Jagab oma teadmisi osalejatega, pajatab põnevaid reisielamusi ning tutvustab nii tuntud kui väheteatud Eesti paikasid.

Kel pole endal võimalik Markoga matkama või reisile minna, saab teda kutsuda esinema kooli, raamatukokku, kultuurimajja, asutusse või ettevõttesse, kus ta räägib nii huvitavatest paikadest kui kogemustest aastakümnete jooksul kogunenud rännakutelt.

Erinevad matkad, giidireisid ning muud võimalused on leitavad rubriigist Teenused.

Marko Kalduri juhendamisel saab osaleda ka mitmesugustel avalikult välja kuulutatud matkadel ja üritustel.

Giid ning matka- ja retkejuht Marko Kaldur