Ida-Viru turism tulistab endale jalga ning saab riigilt kuklalaskusid

Mälestusküünlad Ida-Viru turismile (foto Marko Kaldur)
Mälestusküünlad Ida-Viru turismile (foto: Marko Kaldur)

Alaväärsuskompleksides vaevlev Ida-Viru turism tulistab endale jalga ning saab riigilt lisaks kuklalaskusid.
Mujal maailmas väärtustatakse piirkondade eripärasid ja tuuakse neid esile, meil aga häbenetakse ning hävitatakse seda, mis just Ida-Virumaal eriline on.  


* Turismi taandarendajad juhivad Ida-Virumaa puhkemajanduse allakäiguteele
* Vaatamisväärsuste lammutamine ja likvideerimine vähendab tunduvalt põlevkivimaakonna atraktiivsust
* Ida-Viru eripärade häbenemine silmaklapistab kohalikke turismitegijaid    


Kirev turismiaasta on läbi saamas ning aeg välja selgitada Ida-Virumaa turismiga seotud suurimad ämbrid ja möödapanekud.  

2022. aasta Ida-Viru turismi taandarendaja tiitel kuulub vastuvaidlematult Ida-Virumaa turismiklastri eestvedajatele.
Turismiklastri poolt ei kostnud piuksatustki kui Ida-Viru tuntud vaatamisväärsusi riiklikult rüüstama ning eemaldama hakati. Ei kõlanud vähimatki vastuvaidlemist kui Ida-Virumaale tuhandeid turiste meelitanud Narva tank lihtlabaselt ära varastati ja see hoopis Viimsi vallale (kümneid) tuhandeid külastajaid tooma hakkas. [1]
Oleks siis turismiklaster vähemalt vaevunud nii palju pingutama, et tank manitseva vaatamisväärsusena maakonda jääks (nt Vaivara Sinimägede Muuseumisse) – aga selle asemel oldi hoopis arglikult vait ning lasti süüdimatult turismirahadel taas Tallinna kanti voolata.

Ka Narva Lenin kolis hoopis Tallinnasse turiste meelitama, selmet  mõnes Ida-Viru muuseumis lapsi sülle võtta. [2]

Sama kummaline on klastri tegevus Ida-Viru kui „seiklusmaa“ promomisel.
Loomulikult on äge kui maakonda tuntakse kohana, kus saab põnevaid seiklusi kogeda.
Ent igasuguste kummaliste pakettide ja turundusega on turismiklastri poolt seikluse mõiste täielikult devalveeritud ning põhimõtteliselt muudeti peldikus käimine ka seikluseks. (Mis enamikes Ida-Viru avalikes külastajavaenulikes käimlates loomulikult nii ka on). [3]
Turismiklastri liikmed naeravad selle saunalaval sündinud „seiklusmaa“ üle üsna avalikult, klastri juhtoinaste/-lammaste lillelapsik tegevus paneb enamikke ettevõtjaid ühtlasi mõistmatult kukalt kratsima.

Aeg on lasta väljastpoolt tulevatel sõltumatutel erialaspetsialistidel maakonna turismistrateegia üle vaadata ja turundust korrigeerida, mitte mängida sedavõrd olulisi tegevusi ebapädevate „omade“ kätte. 

Üllatav on asjaolu, et kui turismiklastri ülesanne peaks olema Ida-Viru vaatamisväärsuste tutvustamine, siis selle asemel kohaliku alaväärsuskompleksi tõttu hoopis häbenetakse maakonna kõige omanäolisemaid, unikaalsemaid ning populaarsemaid turismiobjekte.
Näiteks ei peeta Püssis kõrguvat Ida-Viru ainsat tuhamäge isegi mitte turismiobjektiks. [4]

Arenenud maailmas väärtustakse piirkondlikke eripärasid ja tuuakse neid igal võimalikul juhul turunduses ka esile.
Ida-Virumaa turismiarendajatel on aga ses osas sügav valehäbi ning taolisi, vaid Ida-Virule omaseid objekte, nagu näiteks varemetes kummituslinnad, tööstusmaastikud, elektrijaamad, helesinine laguun, nõiaahjud ja nõiakaevud jpm hoopistükkis häbenetakse kogu hingest.

Ida-Viru erinevuste ning eksootikate vürtsitamise asemel muudetakse maakonda pigem võimalikult steriilseks, neutraalseks, halli massi ja mainstream vaatamisväärsusi sisaldavaks lahjaks leemeks.
Meil on meeletult huvitavaid ning põnevaid kohtasid, mida turistidele näidata – maakondlikust kollektiivsest häbist vabade turundajate kaasamine Ida-Viru tutvustamisesse muudaks ka maakonna maine mitmekesisemaks.

Varasematel aastatel Ida-Viru turismiklastrile arusaamatutel põhjustel omistatud nominatsioonid tuleb ilmselgelt neilt ära võtta, sest avalikult naeruväärsed ja maakonna turismile kahju toovad ning külastajaid peletavad indiviidid ei sobi mingil viisil eeskujudeks. [5]
Turismi arendamise asemel on nende näol tegu turismi taandarendajatega.

Ilmselt tuleb Ida-Viru turismiklastri juhtidele suisa üllatusena, et Ida-Virus on vaid üks (eelmainitud) tuhamägi. Seetõttu tõenäoliselt ei vaevuta lillegi liigutama selle mäe vaatamisväärsusena säilitamise nimel – sest juba on Püssis kopp mäenõlva sisse löödud ja eks näis, kauaks see omapärane maamärk maakonna maastikku ilmestama jääb. [6]

Sama on juhtumas ka populaarsete kummituslinnadega Viivikonnas ning Sirgalas.
Narva-Jõesuu linnavalitsus on otsustanud, et omavalitsuse niigi kiduras eelarves on äärmiselt vajalikeks eelarveridadeks just kummituslinnade lammutamine ja maapinnalt pühkimine. [7]
Äkki rajaks nende populaarsete sihtkohtade likvideerimise asemel sinna hoopis šokiturismi teemapargi, mille külastamine oleks huvilistele „omal vastutusel“? Sissepääs kasvõi pileti alusel.

Lammutada jõuab alati, samas kaotatakse taoliste paikade maamunalt pühkimisega Ida-Virumaad väisavad šokiturismi huvilised.
Võib-olla peaks lammutamise eestvedajad saatma hoopis Tšernobõli piirkonda õppereisile, nägemaks kuidas katastroofipiirkond muudeti miljoneid turiste meelitavaks sihtpunktiks?

Riiklikult ja „rohujuure tasandilt“ lähtuv monumentide tühistamise ning demonteerimise kampaania näitab ilmekalt, kuidas Ida-Viru maakonna turism tuuakse ohvriks odavale valimiste eelsele poliitilisele populaarsusele.
Praegu lammutatud punamonumente kaine mõistuse naastes enam tagasi ei panda, seeläbi kaotatakse aga ka võimalus taoliste näitlike objektide juures rääkida maakonna ja terve Eesti valusast ajaloost. [8]

Kõige eelneva taustal on äärmiselt tobe õigustada Jõhvi filmitööstuse keskuse „Johwiwoodi“ loomist väidetega filmimiseks sobivast kohalikust tööstuspärandist ning nõukogude aja arhitektuurist.
Selleks ajaks kui filmistuudiod lõpuks valmis saavad, pole Ida-Viru omanäolisest pärandist enam suurt miskit järele jäänud. [9]

Kui tühistamise, lammutamise ning piiramise fännid enda allasurutud ihasid täie destruktiivsusega ellu viia ei saa, siis üritatakse ligilähedast saavutada keelumärkide paigutamisega kõikvõimalikesse ja -võimatutesse kohtadesse.
Pole vähimatki ülevaadet, et kui palju looduse- ning veespordihuvilisi kaotas näiteks Aidu karjäär mitmeti mõistetavate siltide „ERATEE. Sõit omal vastutusel“ tõttu. Tean isiklikult kümneid, kes selle sildi juures arusaamatusest tagasi pöördusid. [10]
Erinevaid keelusilte sigineb Ida-Virumaale nagu seeni pärast vihma. Ja enamasti just nende paikade ümbrusesse, mis on maakonna mitteametliku külastusstatistika tipus olevad ekstreemsemad vaatamisväärsused.

Omamoodi koomilised on mitmete muuseumide avamisajad. Ajal, mil turistid maakonnas liiguvad ning muuseumegi külastada tahavad (ehk nädalavahetustel), on need asutused suletud. Tööpäevadel aga avatud. [11]
See suhtumine on loomulikult heaks nõukamentaliteedi näiteks, mida turismigruppidelegi rääkida, et „klient pole oluline ning muuseumitöötaja tahab samuti nädalavahetusel puhata“. Kuid muuseumid jäävad külastamata, turistidelt tulu saamata.

Lõpetuseks võib välja tuua kohapealse kadakasaksluse või wannabe-kosmopoliitsuse.
Näiteks aastakümnetega ülimalt tuntud kaubamärgiks kujunenud Kaevurite Päevast sai ootamatult Viru Fest. [12]
Ärge tulge rääkima, et seda tehti „sihtgrupi laiendamiseks“, sest Kaevurite Päevadel käisid niigi lõbutsemas inimesed kõikvõimalikelt elualadelt.

Kuna neid maakondlikke fest-e on tekkinud nagu ratsahobusel sitta (nt ka Seiklus Fest), siis on tegu pigem mingi varjatud ihalusega olla võõrapärase ja võõrkeelse nimega võimalikult popp ning rahvusvaheline ja soovitatavalt mittekohalik.
Nimepanijad võinuks pigem rõhuda maakondlikele eripäradele ning panna ürituste uuteks nimedeks näiteks Viru Prääznik või Seiklus Prazdnik. Kõlaks tunduvalt originaalsemalt ja kogukonnakohasemalt ju?  

Ning millal te viimati Ida-Viru maakonna lippu kuskil lehvimas nägite?
Maakonna nimigi on „innovaatiliselt“ nüüd hoopis IDA/VIRU. Mida iganes see ka tähendada võiks – mõnele seondub sõnaühend IDA/VIRU pigem Viru hotelli prostituudiga Ida, teiste jaoks kinnistab maakonna aastakümnete jooksul väljakujunenud negatiivset tüüpmainet (läänepoolsest) Virust ja (venemeelsest) idast.  
Keeleametilegi on siin mõtlemisainet – punalenduritele pühendatud tänavanimede kõrval peaks menetlusse võtma ka taolised moodsad keelevärdlused.

Juba on tulemas ka uudiseid turistidevaenulikkusest Toila ranna- ja sadamapiirkonnas [13], uut infot mälestusmärkide kallal toime pandavast hävitustööst, paljude piirkondade sulgemisest külastajatele, uutest liikumispiirangutest [14] jne, aga nood Ida-Viru turismi taandarendamise vägitükid hakkavad kajastuma ilmselt järgmise aasta kokkuvõtetes.

Loomulikult pole Ida-Virumaal spaapuhkuse edendamises või loodusturismi toetamises midagi halba. Ent spaasid, mõisasid, matkaradasid ja randasid on Eestis rohkem kui küllalt.

Kuid kohaliku turismi arendamise loogika mujal maailmas (ka mujal Eestis) rõhub eelkõige lokaalsetele eripäradele ning erinevustele.

Kui idaviruliku alaväärsuskompleksi tõttu häbeneda ja hävitada neid paikasid või üritusi, mis on eriomased vaid Ida-Virumaale – ning mida just nende unikaalsuse tõttu tulevad uudistama tuhanded turistid – siis taoline kohalike turismitegelinskite poolne käitumine väärib vaid Ida-Viru turismi taandarendamise tiitlit!

Marko Kaldur
Ida-Viru giid-matkajuht 


[1]
https://www.err.ee/1608692014/tank-toi-nadalavahetusel-sojamuuseumisse-ule-1000-kulastaja
https://www.delfi.ee/artikkel/120054692/viimsisse-toodud-narva-tank-kolmekordistas-eesti-sojamuuseumi-nadalavahetuse-kulastajate-arvu

https://www.err.ee/1608834160/sojamuuseumi-kulastas-sel-aastal-rekordiline-hulk-inimesi

[2]
https://www.facebook.com/100063930889737/posts/pfbid02UYGQer6i9mNeJxDSEEEsr9o4Puozeh7GgiBGaX9ayQf9KiX3hHMSfZHsJmSft3rPl

[3]
https://idaviru.ee/object/1642323/maetaguse-moisahotelli-tagatuba

[4]
https://idaviru.ee/pruuni-kulla-maa

[5]
https://ivol.ee/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/lFQc1Q9dMpt0/content/aasta-tegijaks-sai-ida-viru-turismi-uhisaju

[6]
https://avastaeesti.ee/wp-content/uploads/2022/12/Pussi-tuhamae-likvideerimine-1-foto-Marko-Kaldur-scaled.jpg
https://avastaeesti.ee/wp-content/uploads/2022/12/Pussi-tuhamae-likvideerimine-2-foto-Marko-Kaldur-scaled.jpg
https://avastaeesti.ee/wp-content/uploads/2022/12/Pussi-tuhamae-likvideerimine-3-foto-Marko-Kaldur-scaled.jpg

[7]
https://pohjarannik.postimees.ee/7246471/narva-joesuus-luganusel-ja-kohtla-jarvel-on-enim-ohtlikke-maju

[8]

https://epl.delfi.ee/artikkel/120051440/paeva-teema-ida-viru-giid-marko-kaldur-tank-peab-jaama-vaid-praeguses-asukohas-tuletab-ta-meelde-narva-saatust
https://www.err.ee/1608819169/narva-muusem-otsib-lenini-monumendile-uut-kohta-kuid-kohalikud-on-vastu

[9]
https://pohjarannik.postimees.ee/7672235/johvi-puudleb-rahvusvaheliseks-filmilinnaks

[10]

https://avastaeesti.ee/wp-content/uploads/2022/12/Keelumark-Aidu-karjaaris-foto-Marko-Kaldur-scaled.jpg

[11]
https://kaevandusmuuseum.ee/info-ja-piletid/lahtioleku-ajad

[12]
https://pohjarannik.postimees.ee/7590889/kaevurite-paeva-rahvapidu-toimub-uue-nimega-viru-fest
https://seiklusfest.ee

[13]
https://pohjarannik.postimees.ee/7681291/toila-rand-sai-moodsa-parkimislahenduse

[14]
https://avastaeesti.ee/wp-content/uploads/2023/01/Suletud-Viivikonna-vana-karjaar-foto-Marko-Kaldur-scaled.jpg

Allikas:
https://www.avastaeesti.ee/ida-viru-turismi-taandareng

Tekst ja fotod: Marko Kaldur
Kui soovite osaleda avastaEESTI.ee matkadel või reisidel ning näha neid põnevaid paikasid, siis võtke ühendust info@avastaeesti.ee, tutvuge meie teenustega või osalege avastaEESTI.ee üritustel.